حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : نشان منافق سه چيز است : سخن به دروغ بگويد ، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.
امروز : پنج شنبه, 09 تیر 1401

آمارواکسینه شده هادرسالن های امامرضا(ع)وقابوس از مرزدویست و سی هزارتن گذشت

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان،تاکنون 230/000 تن از شهروندان درسالن های یادشده علیه مهمان ناخوانده ی «کرونا» واکسینه شده اند.

طبق همین گزارش،تعدادی از این شهروندان دوزهای دوم و سوم خودرانیز دریافت نموده اند.

سالن های امامرضا(ع)و قابوس متعلق به سازمان فرهنگی،اجتماعی است.این سالن ها از ابتدای انجام عملیات واکسیناسیون همگانی ،دراختیار مرکز بهداشت شهرستان قرارگرفته است.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت