حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است.
امروز : پنج شنبه, 09 تیر 1401

هنرمندانی که درمراسم«حریم سوخته»حضورداشتند،موردتقدیرقرارگرفتند.

هنرمندانی که درمراسم«حریم سوخته»حضورداشتند،موردتقدیرقرارگرفتند.

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-هنرمندان شرکت کننده درنمایشگاه «حریم سوخته» مورد تقدیر سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی قرارگرفتند.

درجلسه ای که به همین منظور و در روزیکشنبه 19 دیماه 1400 درمحل سازمان تشکیل شد،«علمی»ضمن عرض سپاس و خداقوت به این عزیزان،هنر را جزء لاینفک زندگی دانست.

وی همچنین گفت:اگرمی خواهیم که افکارو ایده هایمان جاودانه بماند،بایدآنهارا با هنر آمیخته کنیم.

او درپایان برادامه ی همکاری ها با جمع هنرمندان تاکیدنمود.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت