حدیث روز

 
امام رضا (ع) می فرماید : بخيل را آسايشى نيست و حسود را خوشى و لذتى نيست و زمامدار را وفايى نيست و دروغگو را مروت و مردانگى نيست.
امروز : پنج شنبه, 09 تیر 1401

آمارواکسینه شده هادرسالن های امامرضا(ع) وقابوس از مرز 207000 تن گذشت

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-سالن های امامرضا(ع) و قابوس که متعلق به سازمان فرهنگی،اجتماعی است،ازابتدای واکسیناسیون عمومی دراختیارمرکز بهداشت شهرستان قرارگرفته است.

دراین دو سالن تا این زمان بیش از 207000 تن از شهروندان علیه ویروس کرونا واکسینه شده اند.

گفتنی است که برخی از شهروندان نوبت دوم و سوم رانیز دریافت نموده اند.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت