حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.
امروز : پنج شنبه, 09 تیر 1401

هم اندیشی درباره ی برنامه های ایام فاطمیه و سالگردشهادت سردارسلیمانی

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-دراین جلسه که به ریاست «علمی» سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شد، براجرای برنامه های ویژه ی کودکان و نوجوانان به صورت محله محور و بامشارکت ادارات و نهادهای مردمی تاکیدشد.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت