حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.
امروز : دوشنبه, 11 مرداد 1400

اهتزازپرچمهای«یاامامرضا»(ع) و «یاحضرت معصومه»(س)درپارک بانوان و ارتفاع هزارپیچ

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان- به مناسبت ولادت حضرت امامرضا(ع)و نیز کریمه ی اهلبیت(ع)و همینطور «دهه ی کرامت»،پرچم های «یا امامرضا»(ع) و «یا حضرت معصومه»(س) درپارک بانوان و ارتفاع هزارپیچ به اهتزاز درآمد.

درمراسم اهتزاز پرچم که درروز دوشنبه 24 خرداد1400 انجام شد،قائم مقام شهردار ، روسای سازمان های تابعه و نیزکارکنان شهرداری حضورداشتند.

اهتزازپرچمهای«یاامامرضا»(ع) و «یاحضرت معصومه»(س)درپارک بانوان و ارتفاع هزارپیچ

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت