حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد.
امروز : یکشنبه, 30 خرداد 1400

اجرای طرح «قرار بندگی» درسطح شهر

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-طرح «قراربندگی»در روز 25 ماه مبارک نیز درسطح شهر اجراشد.

این طرح امروز درشهرک «مسکن مهرگلستان»و «میدان عباسعلی»باحضور شهروندان و مدیرسازمان فرهنگی،اجتماعی به اجرادرآمد وگروه تواشیح امیرالمومنین با اجرای زیبای خود به شهر، حال وهوای خاصی بخشیدند.

اجرای طرح«قراربندگی»تا پایان ماه مبارک درسطح شهرادامه خواهدداشت.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت