حدیث روز

 
امام رضا (ع) می فرماید : به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد.
امروز : جمعه, 04 فروردین 1402

آگهی مزایده عمومی/واگذاری تابلوهای تبلیغاتی استند سطح شهر گرگان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         شماره : .........................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تاریخ : ..........................

 

 

(( آگهی مزایـده عمومی ))

 

   به استناد ماده 30 آئـین نامه معامـلات شهرداری،این سازمـان درنظـردارد بر مبنای قیمت پایه کارشناسی موضوع به شرح ذیل برای مدت 12  ماه ( یک سال ) از طریق مزایده عمومی واگذارنمایـد.

  • واگذاری تابلوهای تبلیغاتی استند سطح شهر گرگان به تعداد 94 پایه

لـذا کلیـه اشخاص حقـوقی دارای مجـوزفعـالیت ازمـراجع ذیصلاح(اداره فرهنگ وارشاد اسلامی)می توانند ازتاریخ 28/05/99 لغایت 10/06/99 به امورقراردادها سازمان  به آدرس :گرگان- چهارراه گلها- خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)- جنب شهرداری منطقه یک، مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل وارائه اسناد درپاکت الف(تضمین شرکت درمزایده)پاکت ب (رزومه کاری مرتبط،تأیید صلاحیت ازفرهنگ وارشاد اسلامی ، مجوزیاپروانه فعالیت شرکت یا کانون تبلیغاتی، اساسنامه وآگهی تاسیس وآخرین تغییرات ،گردش مالی)وپـاکت ج (پیشنهـاد قیمت) درمـدت زمـان تعیین شده درمتن آگهی درپاکت لاک ومهـرشده به دبیرخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایید.

.

                                                                                                  

                                                                                                 حسن افروشه                                            

                                                                       رئـیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

شمـاره تمـاس : 32126120-32160622-32160623

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت