حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.
امروز : دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398

بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان ازنمایشگاه«امید به آینده»

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان -معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان از غرفه ی خانه ی فرهنگ پرسش درنمایشگاه «امیدبه آینده»بازدیدکرد.

درغرفه ی خانه ی فرهنگ پرسش،که درمحوطه ی تالارفخرالدی اسعد گرگانی قراردارد،کارها ومحصولات دستی بانوان درمعرض فروش قرارداده شده است.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت