حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند.
امروز : جمعه, 28 دی 1397

برگزاری کارگاه آموزشی«پیشگیری ازاعتیاد»به همت خانه ی فرهنگ مهر

عکس ها تزیینی است

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-به منظورآشنایی والدین باانواع آسیب های اجتماعی ونیز محافظت ازفرزندذان ازآنها،کارگاه آموزشی«پیشگیری از اعتیاد»باحضورجمعی ازمادران برگزارشد.

دراین کارگاه،روش های مختلف کنترل فرزندان ،توسط کارشناس برنامه ارائه شد.

این کارگاه به همت خانه ی فرهنگ مهر،درروز19 دیماه 97 برگزارشد.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت