حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند.
امروز : جمعه, 28 دی 1397

آگهی تجدید مزایده ی عمومی

       (( آگهی تجدید مزایـده عمومی ))

 

   به استنادماده30آئـین نامه معامـلات شهرداری،این سازمـان درنظـردارد،اجـاره تابلوهای تبلیغاتی بیلبورد به متراژ 508 متر مربع در سطح شهر گرگان را برای مدت 24 ماه (دو سال) ازطریق مزایده  عمومی بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذارنمایـد.لـذا کلیـه اشخاص حقـوقی دارای مجـوزفعـالیت ازمـراجع ذیصلاح(اداره فرهنگ وارشاد اسلامی)می توانند ازتاریخ97/10/12لغایت97/10/22به امور مالی سازمان  به آدرس :گرگان- چهارراه گلها- خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)- جنب شهرداری منطقه یک، مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده) پاکت ب (رزومه کاری مرتبط ، تأیید صلاحیت از فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مجوز یا پروانه فعالیت شرکت یا کانون تبلیغاتی، اساسنامه وآگهی تاسیس وآخرین تغییرات ،گردش مالی ازابتدای سال 97تاکنون )و پـاکت ج (پیشنهـاد قیمت) در مـدت زمـان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی  و ورزشی شهرداری گرگان به آدرس فوق اقدام نمایند.

 

.                                                                                                                       کریـم علمی          

                                                                                                   سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

                                                                                                                         

شمـاره تمـاس : 32126120-32160622-3216062

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت