حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.
امروز : شنبه, 26 آبان 1397

آگهی تجدیـد مزایـده عمومی (اجاره ی تابلوهای تبلیغاتی لایت باکس)

                                                                                          (( آگهی تجدیـد مزایـده عمومی ))

 به استناد ماده30آئـین نامه معاملات شهرداری، این سازمان درنظردارد، اجاره تابلو های تبلیغاتی لایت باکس در محدوده شهر گرگان را به تعداد 25 پایه برای مدت 24 ماه (دو سال) از طریق مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح( اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی) می توانند از تاریخ 13 آبان 97 لغایت 22 آبان 97  به امور مالی سازمان به آدرس :گرگان- چهارراه گلها- خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)- جنب شهرداری منطقه یک، مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف ( تضمین شرکت در مزایده)پاکت ب ( حاوی رزومه کاری مرتبط ،تأییدیه صلاحیت از فرهنگ و ارشاد اسلامی ،مجوز یا پروانه فعالیت شرکت یا کانون تبلیغاتی،اساسنامه وآگهی تاسیس ،آخرین تغییرات و گردش مالی از ابتدای سال97تاکنون)وپاکت ج(پیشنهاد قیمت)درمدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی  و ورزشی به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایید.

                                                                                                                                             کریـم علمی          

                                                                                                                      سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

                                                                                                                                            شهرداری گرگان

شمـاره تمـاس : 32126120-32160622-32160623

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت