حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : نماز نور چشم مومن است.
امروز : جمعه, 02 فروردین 1398

آگهی مناقصه ی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

                                                                                                                     بسمه تعالی

                                                                                                                   « آگهی مناقصه »

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد به استناد مصوبه 484 مورخ 20خرداد 97 هییت مدیره واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ،پیش خدمتی و نگهداری از سالنها و اماکن تحت پوشش و فعالیت های مربوطه خود را بر مبنای یک نسخه پیش نویس قرارداد و پیوست 1 و 2 طبق قانون کار از طریق آگهی مناقصه به موسسات و شرکت های دارای صلاحیت بمدت یکسال واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد الشرایط دارای مجوز از ادره کل تعاون کارو امور اجتماعی می توانند از تاریخ 24 خرداد 97 تا 5 تیرماه 97 به  امور مالی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به آدرس : گرگان – چهارراه گلها – خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) – جنب شهرداری منطقه یک ، یا به سایت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان قسمت مناقصات مراجعه و با رعایت شرایط مناقصه ،  اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 5/4/97 در پاکت لاک ومهـر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایند .

                                                                                                                                     کریم علمی

                                                                                                سرپرست سـازمـان فـرهنگـی،اجتماعی وورزشـی شهـرداری گـرگـان

 

                                              شمـاره تمـاس: 32160623-017 و32160622-017و32126120-017

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت