حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد.
امروز : جمعه, 23 آذر 1397

ارائه ی راههای درمان طلاقهای عاطفی درخانه ی فرهنگ پرسش

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-به منظورکاستن از آسیب های اجتماعی و کاهش آمارطلاق های عاطفی،طرح «راه های درمان طلاه های عاطفی وراههای پیشگیری از این پدیده ی شوم درخانه ی فرهنگ پرسش توسط کارشناس طرح ارائه شد.

دراجرای این طرح«حامدقاسمی»کارشناس ارشدروانشناسی راجع به لزوم تربیت دختران برای همسرداری ونه خانه داری!ونیزتربیت صحیح پسران وهمینطورنحوه ی پوشش و گفتمان درمنزل مطالبی عنوان نمود.

طرح«ارائه ی راههای درمان طلاق های عاطفی»روز 24بهمن96درخانه ی فرهنگ پرسش برگزارشد.

ارائه ی راههای درمان طلاقهای عاطفی درخانه ی فرهنگ پرسش

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت