حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی
امروز : دوشنبه, 02 بهمن 1396

 

وَخِز،بُرُوشُ و سُما کُن که روز گرگانِه
روز گرگان از راه می رسد و سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی درتکاپوی تدارک ایامی است که از 19 تا 22 شهریور به مدت 4 روزدرنقاط مختلف شهر وعمدتا درپارک شهر ادامه پیداخواهدکرد.
کارکنان این سازمان نیزجهت بهتربرگزارشدن جشنها و برنامه های این ایام که به هفته ی فرهنگی گرگان»نامگزاری شده است،ازبام تا شام درتلاش وجنب و جوش هستند.
همچنین هفته ی فرهنگی گرگان،امسال مقارن ومصادف با ایام خجسته ی میلادمسعود امام دهم(ع)وعیدسعیدغدیرخم شده است که نویسنده،این تقارن را به فال نیک می گیرد.
شناختن پیشینه ی بیش از 2000 ساله ی این شهر و وجودغرفه های مختلف درنمایشگاه«گرگان شناسی»که مشاغل قدیم گرگان را به نسل امروز می شناساند؛همچنین غرفه های صدای شهروند و گفتگوباچهره ها و شخصیت های علمی،فرهنگی،هنری؛نمایش طنز؛آیین خنچه بران و سوغات گرگان وهمینطور حضورهنرمندان گرگانی در«هفته ی فرهنگی گرگان»، پل ارتباطی قوی ای بین نسل امروز ودیروز است.
به اعتقادما«گرگانی،کسی است که دراین شهر زندگی می کندواین شهر رادوست دارد».
بنابراین ،روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی از تمامی«گرگاندوستان»جهت شرکت دربرنامه های «هفته ی فرهنگی گرگان»دعوت به عمل می آورد.

دسته بندی: خبرها 17 شهریور 1396, 09:02
بازدیدها: 153 نظرات: 0 نویسنده: کارشناس

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت