حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.
امروز : یکشنبه, 14 آذر 1400

تعداد136هزارتن از شهروندان درسالن های «امامرضا»(ع)و «قابوس» واکسینه شدند

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-به گزارش مرکز بهداشت شهرستان،تاکنون تعداد 136 هزارتن از شهروندان درسالنهای «امامرضا»(ع) و «قابوس» علیه ویروس «کرونا» واکسینه شده اند.

گفتنی است که برخی از این شهروندان نوبت دوم رانیز دریافت نموده اند.

سالن های نام برده شده متعلق به سازمان فرهنگی،اجتماعی است که از زمان شروع واکسیناسیون عمومی،دراختیارمرکز بهداشت شهرستان قرارداده شده است.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت