حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن مشاهده کردم.
امروز : یکشنبه, 14 آذر 1400

برگزاری اولین جلسه ی هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص «هفته ی فرهنگی گرگان»

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-اولین جلسه ی هماهنگی وبرنامه ریزی درخصوص هفته ی فرهنگی گرگان درمحل سازمان فرهنگی،اجتماعی برگزارشد.

دراین جلسه که روز یکشنبه 25 مهر 1400 به ریاست سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی وباحضور نمایندگان دستگاه های ذیربط برپاشد،طرحها وبرنامه های ارائه شده موردبررسی و ارزیابی قرارگرفت.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت