حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است.
امروز : یکشنبه, 14 آذر 1400

انجام ورزش صبحگاهیِ پیشکسوتان در «پارک غدیر»

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-این طرح بامشارکت کانون بازنشستگان کارگری وباحضور جمعی از پیشکسوتان و بازنشستگان ،صبح چهارشنبه21 مهر درپارک «غدیر» به اجرادرآمدو قراراست که پس ازاین، هرچهارشنبه ساعت 7 و 30 دقیقه به صورت ثابت در «پارک ملت»اجرا شود.

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت