حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است.
امروز : پنج شنبه, 07 بهمن 1400

جلسه ی معاون ورزش سازمان با مربیان ورزشی

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-دراین جلسه که باحضورمربیان ورزشی برگزارشد،درخصوص استراتژی های بلندمدت ورزشی درمحلات(توسعه و اشاعه ی ورزش همگانی و نیز تشویق شهروندان به انجام فعالیت های ورزشی)بحث و تبادل نظرشد.

جلسه ی معاون ورزش سازمان با مربیان ورزشی

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت