حدیث روز

 
امام حسین (ع) می فرماید : كساني كه رضايت مخلوق را به بهاي غضب خالق بخرند ، رستگار نخواهند شد.
امروز : یکشنبه, 14 آذر 1400

ادامه ی مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-این رقابت هاباحضور تیم های رشت ، مشهد ، ساری ،سمنان و گرگان از روز دوشنبه 14 تیرماه 1400 به میزبانی گرگان و در زمین چمن مصنوعی مجموعه ی ورزشی آزادی درحال انجام است.

ادامه ی مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

ادامه ی مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

ادامه ی مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

ادامه ی مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

ادامه ی مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

 ادامه ی مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت