حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : پر حسرتترين مردم در روز قيامت، بنده اى است كه عدلى را وصف كند و خودش خلاف آن را عمل كند.
امروز : یکشنبه, 14 آذر 1400

آغازمسابقات «مینی فوتبال»مقدماتی کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

 

آغازمسابقات «مینی فوتبال»مقدماتی کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

آغازمسابقات «مینی فوتبال»مقدماتی کارکنان شهرداری های کشوربه میزبانی گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت