حدیث روز

 
امام حسین (ع) می فرماید : كساني كه رضايت مخلوق را به بهاي غضب خالق بخرند ، رستگار نخواهند شد.
امروز : یکشنبه, 14 آذر 1400

برگزاری جلسه ی معاون فرهنگی،اجتماعی با مسئولین خانه های فرهنگ

روابط عمومی-سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان-دراین جلسه که درآستانه ی هفته ی عفاف وحجاب برگزارشد،طرح های پیشنهادی خانه های فرهنگ ویژه ی هفته ی عفاف و حجاب بررسی ودرباره ی طرح های تابستانه  و نیز ایجادشور ونشاط اجتماعی درجامعه بحث وتبادل نظرشد.

دراین جلسه که روزپنجشنبه 10 تیرماه 1400 درمعاونت فرهنگی سازمان برگزارشد،«گالشی»معاون و تمامی مسئولین خانه های فرهنگ حضورداشتند.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت