حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.
امروز : شنبه, 05 مهر 1399

مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR)با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی در پارک شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان ، مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR) با همکاری این سازمان ،جمعیت هلال احمر و آتش نشانی در پارک شهر برگزار شد.

با توجه به اینکه سکته قلبی ممکن است در هر زمان و مکانی اتفاق بیفتد این مانور با رویکرد اجتماع محور و با همراهی شهروندان گرگانی به اجرا در آمد و مراحل احیاء قلبی ریوی مصدوم با استفاده از مانکنهای آموزشی در حضور مردم و رهگذران انجام شد.

در ادامه اجرای مانور و پس از آموزش عمومی به تک تک رهگذران علاقمند ، آموزش احیاء قلبی ریوی مصدومین داده شد.

 

مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR)با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی  در پارک شهر

مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR)با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی  در پارک شهر 

مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR)با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی  در پارک شهر 

مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR)با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی  در پارک شهر

مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR)با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی  در پارک شهر

مانور آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی(CPR)با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی  در پارک شهر

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت