حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : کسی که همت بر انجام کار خیری کرده در عمل به ان تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد.
امروز : سه شنبه, 21 اردیبهشت 1400

دیدارتیم بسکتبال«شهرداری گرگان» با «اکسون تهران»دوشنبه آینده 4 آذر98 به میزبانی تهران

بسکتبال

 

دیدار «شهرداری گرگان» و «اکسون تهران»

دوشنبه ی آینده 4 آذر 98 به میزبانی تهران

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت