حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن مشاهده کردم.
امروز : سه شنبه, 21 اردیبهشت 1400

فراخوان واگذاری خانه های فرهنگ(سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان)

 

فـــــراخـــوان

واگذاری خانه های فرهنگ

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشیشهرداری گرگان

 سال1398
فــــهـرست

اعلامیه فراخوان............................................................................................3

واژه نامه..........................................................................................................4

 1. مقدمه ..............................................................................................................2
 2. ماموریت های کلان ......................................................................................2
 3. شیوه نامه اجرایی...........................................................................................2
 4. شرح خدمات..................................................................................................2
 5. شرایط عمومی ............................................................................................. 2
 6. محدوده اجرا ................................................................................................. 2
 7. مدت زمان واگذاری ......................................................................................2
 8. نحوه نظارت بر حسن انجام تعهدات ......................................................2
 9. تسلیم پیشنهادات ....................................................................................... 2
 10. زمانبندی فراخوان ....................................................................................... 2
 11. معیارهای ارزیابی فنی ..................................................................................2
 12. قالب گزارشات ............................................................................................. 2
 13. مشخصات پیشنهاد دهنده ......................................................................... 2
 14. همکاران کلیدی ............................................................................................ 2
 15. تجربیات مرتبط ............................................................................................ 2
 16. فرم ارایه پیشنهاد ........................................................................................ 2
 17. مدارک مورد نیاز ........................................................................................... 2

18.نمونه قرارداد.................................................................................................... 2

 

 1. اعلامیه فراخوان:

 

واگذاری مدیریت خانه های فرهنگ تحت پوشش سازمان

 

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در نظـر دارد مدیریت خانه‌های فرهنگ تحت پوشش خود را به شرح این دفترچه و جداول پیوست آن به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجـد  شرایط به تشخیص خود واگـذار نماید.

متقاضیان می‌بایست پیشنهاد خـود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 6/9/98 با تکمیل جداول و موارد مورد نیاز و مهر و امضای ذیل کلیه صفحات این دفترچه فراخوان در پاکت کاملاً دربسته و با امضا/ مهر و امضا به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.

یادآوری:

 • سازمان در قبول یارد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 • به پیشنهاد مخدوش و یا مشروط به تشخیص سازمان ترتیب اثر داده نمی شود.
 • در صورت درخواست سازمان در هر زمان، متقاضی ‌باید بتواند اصل مدارک ارائه شده (یا تایید مرجع رسمی برای صحت سنجی مدارک) را جهت تطابق با کپی اسناد به سازمان ارایه دهد.
 • متقاضیان پذیرفته شده مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نتیجه به سازمان مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. در غیر اینصورت از فهرست منتخبین حذف و هیچگونه مسئولیتی متوجه سازمان نخواهد بود.
 • متقاضی مکلف به رعایت کلیه شرایط وضوابط عمومی واختصاصی ابلاغی از سوی سازمان خواهد بود.
 • در صورت انعقاد قرارداد، کلیه کسورات قانونی قرارداد منعقده به عهده متقاضی (طرف قرارداد) خواهد بود و هیچگونه مبلغی بابت این موضوع به مبلغ قرارداد (قراردادهای دارای مبلغ )اضافه نمی گردد.
 • متقاضی مکلف به رعایت کلیه شرایط وضوابط مندرج در قرارداد می باشد.
 • منتخبین ملزم به سپردن ضمانت لازم به میزان سرمایه و دارایی مراکز مربوطه به سازمان می باشند.

تبصره: میزان ونوع سپرده تضمین مورد نیاز حسب اعلام سازمان می باشد.

 

 

 

 واژه نامه:

در این فراخوان واژه ها با معانی ذیل به کار گرفته شده اند:

سازمان:  مخفف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

متقاضی یا پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی منتخب جهت اداره خانه فرهنگ در مدت معین شده در قرارداد.

 

 1. مقدمه:

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در سال 1384 و با تایید اساسنامه آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به شماره 36/3/1/ 4126 مورخ 17/9/1383 تاسیس شده است.

تاسیس خانه‌های فرهنگ در محلات، با عنایت به بند 7 اساسنامه مربوطه و به عنوان ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به اهداف تعریف شده از سال 1384 با احداث خانه فرهنگ غدیر آغاز شد و با نیازسنجی‌های مربوطه و سیاست های گسترش آن هم اکنون در سال 1398 به تعداد 16 خانه فرهنگ در شهر گرگان رسیده است.

از این تعداد خانه فرهنگ، تعداد 10 خانه فرهنگ متعلق به سازمان و تعداد 6 خانه ی فرهنگ مشارکتی هستند.

 

جدول 1 آدرس و محدوده تقریبی پوشش خانه‌های فرهنگ (غیرمشارکتی) سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

 

محدوده تقریبی فعالیت محلات تحت پوشش

آدرس

عنوان مرکز

ردیف

شهرک فردوسی ، جامی، کوی مولوی و  محدوده آن

شهرک فردوسی – فردوسی سوم-  انتهای کوچه

خانه فرهنگ فردوسی

1

محله غدیر، کوی عرفان، اسلام آباد، گلندفخرآباد و اسلام آباد

بلوار الغدیر روبروی اتوبوسرانی

خانه فرهنگ غدیر

2

استرآبادی ، گرگان پارس، بازرگانی، تابلو ، گلشهر ، صیاد

بلوار ناهار خوران انتهای عدالت 53

خانه فرهنگ پرسش

3

کوی انقلاب، جرجان، امام حسین (ع)، سجادیه، شهرک امام

شهرک امام خ قابوس جنب پمپ گاز سی ان جی

خانه فرهنگ قابوس

4

کوی مولوی، آسایش، فرهنگیان، فردوسی و کلیه مدارس

کمربندی جهاد مرکزی خ مولوی جنب مسجد بلال

مجموعه پارک ترافیک

5

کوی امام رضا(ع)، شهرک مهندسی،زیباشهر،صیاد،ایرانمهربالا

خیابان امام رضا کوچه 93

خانه فرهنگ خورشید

6

انجیراب ، افسران ، تپه راهنمایی و رانندگی، زنگیان،بهزیستی

ضلع شمالی میدان بسیج

خانه فرهنگ جوان

7

اوزینه،چناران،کاشانی،جرجان

کوی اوزینه – نبش اوزینه پنجم

خانه فرهنگ تلاش

8

ایرانمهرپایین،هفت دستگاه،فردجهان،سرخواجه،ملل

خ سرخواجه -  خ فرد جهان-  پارک فرد جهان

خانه فرهنگ اندیشه

9

کوی قلعه حسن

کوی قلعه حسن-   سالن ورزشی شهدای قلعه حسن

خانه فرهنگ پردیس

10


 

جدول 2 مشخصات ،امکانات و میزان کمک هزینه ماهیانه سازمان به خانه‌های فرهنگ (غیرمشارکتی) سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

 

ردیف

نام  خانه فرهنک

مساحت زیر بنا

منطقه شهرداری

تعداد اتاق

فکس

 

تاسیسات

امکانات اطفاء حریق

سیستم هشدار دهنده

سیستم برق اضطراری

کمک های اولیه

تانکر ذخیر ه آب

تانکر ذخیره  سوخت

مبلغ کمک هزینه

اسپیلت

شوفاژ

بخاری

چیلر

ماهیانه

ریال

1

خانه فرهنگ فردوسی

4/224

 

3

-

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

000/000/9

2

خانه فرهنگ غدیر

550

 

2

6

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

000/000/9

3

خانه فرهنگ پرسش

220-200

 

1

5

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

        -  

4

خانه فرهنگ قابوس

76/279

 

3

6

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

        -

5

مجموعه پارک ترافیک

3700-3500

 

3

6

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

00/000/15

6

خانه فرهنگ خورشید

84/278

 

2

8

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

         -

7

خانه فرهنگ جوان

250-200

 

2

6

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

-       

8

خانه فرهنگ تلاش

160

 

3

5

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

          -

9

خانه فرهنگ اندیشه

150

 

2

3

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

         -

10

خانه فرهنگ پردیس

60

 

1

3

ü         

ü         

 

ü         

-

ü         

-

-

ü         

-

-

00/000/12

 


 1. ماموریت های کلان خانه های فرهنگ در راستای اهداف سازمان:
 • اجرای سیاست های ابلاغی از سوی سازمان
 • انطباق فعالیت ها با توجه به راهبردهای سازمان که برای هر فصل سال جداگانه ارائه می شود
 • همکاری و مشارکت با سایر خانه های فرهنگ در اجرای برنامه های ابلاغی از سوی سازمان، یا اجرای طرح‌های مشترک
 • ایجاد شبکه های ارتباطی و شبکه مخاطبین در جلب مشارکت برنامه های شهرداری و مشارکت شهروندی
 • انعکاس نظرات ساکنان محلی در مورد مشکلات، نیاز ها و انتظارات آنها از مجموعه شهرداری
 • شناسایی فرصت ها و تهدیدها، قوت و ضعف محله به منظور ارایه برنامه های موثر و جبرانی
 • تشکیل شورای فرهنگی محله با حضور فعالین ، معتمدین ، مسئولین محلی و نخبگان محلی
 • شناسایی استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و هنری در محلات
 • ارتقای کیفی و کمی تولیدات فرهنگی و هنری
 • تقویت کیفی برنامه های اجرایی در مناسبت های ملی و مذهبی
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی رفتارهای شهروندی
 • تقویت تعاملات محلی و سرزندگی و شادابی در محلات با اجرای برنامه های متنوعی مانند: جشنواره ها، مسابقات فرهنگی و هنری ، برپایی نمایشگاه‌ها ، کارگاه‌ها، همایش‌ها و ...
 • تقویت هویت فرهنگی، دینی، توجه به سلامت، برنامه ریزی اوقات فراغت، کمک به امورات تربیتی به خانواده ها و... .
 • تلاش برای حضور موثر خانواده ها و جوانان برای همکاری و شرکت در برنامه ها

15- تلاش برای راه اندازی کلاس های هنری ، علمی ، و مذهبی متنوع به منظور رونق خانه فرهنگ

16- انعکاس اخبار شهرداری به تمامی مخاطبین خانه فرهنگ در خصوص عملکرد شهرداری و سازمان های تابعه درحوزه شهر و شهروندی. 

 


 1. شرایط عمومی واگذاری خانه های فرهنگ به اشخاص حقوقی و حقیقی
 2. 1. مدت زمان کارگزاری در مرحله اول یک سال و در مراحل بعد با توجه به ارزیابی سازمان از عملکرد بهره بردار به صورت دوره ای تا سه سال قابل تمدید خواهد بود.
 3. حوزه قلمرو فعالیت هر مرکز برطبق تعاریف ومشخصاتی است که توسط سازمان تدوین ودر قرارداد درج می گردد.
 4. واگذاری اموال منقول وغیر منقول وامکانات مراکز به صورت امانی در اختیار بهره بردار بوده وجنبه مالکیت ندارد.
 5. اداره مراکز به صورت اعطای اجازه بهره برداری از ساختمان،تاًسیسات،اموال وامکانات تحویلی است.
 6. رعایت سرفصل ها ودستور العمل ها ی ارائه شده از سوی سازمان
 7. رعایت قوانین وضوابط رسمی کشورواخذ مجوزهای لازم در مواردی که نیاز به مجوز از مرجع ذیربط دارد.
 8. عمل به مفاد تعهدات قرارداد انعقادی
 9. شرایط احراز متقاضیان اداره مراکز فرهنگی به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد:

8.1.   اشخاص حقوقی:

-  دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح همچون اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی،اداره کل ورزش وجوانان،سازمان تبلیغات اسلامی و......

- حداقل دارای سه سال سابقه فعالیتهای فرهنگی واجتماعی مستمر وموثر،منطبق با اهداف وسیاستهای این سازمان داشته باشند.

-  موضوع فعالیت ها متناسب با موضوع فعالیت مرکز واگذار شده باشد.

-  در واگذاری مراکز تخصصی متقاضیان می باید صلاحیت علمی وعملی اداره آن مرکز راداشته باشند.

-  متقاضیان در زمره مراکز دولتی و وابسته به دولت ودارای ردیف اعتباری ار محل اعتبار عمومی نباشند.

8.2.  اشخاص حقیقی فعال ونخبه در عرصه فرهنگی واجتماعی شهر گرگان

شرایط عمومی:

- متشرع به دین مبین اسلام ومعتقد به ولایت مطلقه فقیه.

- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

- حداقل دارای سه سال سابقه فعالیتهای فرهنگی واجتماعی مستمر وموثر،منطبق با اهداف ،سیاستهای این سازمان داشته باشد.

- حداقل مدرک تحصیلی  لیسانس و یا معادل حوزوی داشته باشد.

- دارای کارت پایان خدمت برای برادران.

- حداقل سکونت پنج ساله در شهر گرگان وتداوم سکونت در طول مدت قرارداد.

- عدم داشتن سوءپیشینه

- متقاضیان در زمره کارمندان دولت وارگانها ونهادهای وابسته به دولت وشهرداریها نباشند.

 1. شیوه نامه اجرایی مسوولین خانه های فرهنگ سازمان

1- کلیه مکاتبات با ادارات و نهادهای دولتی وغیر دولتی می بایست از طریق سازمان انجام پذیرد بدین صورت که هر یک از خانه های فرهنگ خواسته خود را طی مکاتبه به سازمان اعلام نموده و سازمان در صورت صلاحدید اقدام می نماید و پیگیری آن توسط خانه فرهنگ می باشد.

2- ارائه گزارش ماهیانه عملکرد خانه فرهنگ در قالب فرمت ها وشیوه های ابلاغی مشخص شده از سوی سازمان می بایست انجام پذیرد.

3- گزارش مالی اجرای طرح ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان می بایست تهیه وتنظیم وتا پایان وقت اداری 25هر ماه به سازمان ارسال گردد.

4- مدیر خانه فرهنگ موظف است طبق ساعات کاری ابلاغی از سوی سازمان نسبت به گشایش مرکز اقدام وشخصاً نیز در محل حضور داشته باشد و ترک مرکز می بایست با هماهنگی ناظر قرارداد صورت پذیرد در غیر اینصورت موجب اخطار کتبی خواهد بود و در صورت دو مورد تکرار، سازمان می تواند به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

5-برگزاری جلسات هم اندیشی و تبادل تجربیات با شورای فرهنگی خانه فرهنگ :مدیر خانه فرهنگ موظف است حداکثر 45 روز از شروع به کار نسبت به تشکیل شورای فرهنگی (مشورتی) اقدام وگزارش های مربوط را به سازمان اعلام نماید.

1-5 تذکر: شورای فرهنگی محل می بایست متشکل از افراد معتمد وخوش نام ونخبگان علمی واساتید دانشگاه وفعالین حوزه های علمی،فرهنگی،اجتماعی وورزشی وروحانیون حداقل 5نفر از محل های مختلف همجوار مشخص شده درقلمرو فعالیت  خانه فرهنگ باشد.

2-5 تذکر: مدیر خانه فرهنگ موظف است سوابق ومدارک افراد پیشنهاد ی در شورای فرهنگی به سازمان ارسال و پس از تایید نسبت به همکاری آنها اقدام نماید.

3-5 جلسات می بایست به صورت منظم حداقل ماهی یکبار برگزار گردیده و صورتجلسه آن به سازمان ارسال گردد.

6- به کارگیری کلیه مربیان دوره های مهارتی،علمی،هنری،آموزشی وغیره می بایست به شرح ذیل اقدام گردد.

1-6 مربیان دوره های مهارتی ابتدا می بایست دارای تاٌییدیه صلاحیت فردی یا کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی حرفه ای بوده وپس از تایید سازمان می توانند به عنوان مربی فعالیت نمایند.

2-6 مربیان ومدرسین دوره های هنری می بایست دارای دارای مدارک  و گواهینامه های مربوط به آن رشته وسابقه تدریس ودارای تاٌییدیه از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی،سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وسایر نهادهای ذیربط باشند وپس از تاًیید سازمان می توانند به عنوان مربی فعالیت نمایند.

3-6 مربیان و مدرسین دوره های آموزشی علمی می بایست دارای مدرک دانشگاهی مرتبط ویا از معلمین بازنشسته یا شاغل بوده وملزم به تدریس سرفصل های مصوب آموزش وپرورش بوده وبعد از تاٌیید سازمان می توانند به عنوان مدرس فعالین نمایند.

4-6 مربیان ومدرسین کارگاههای آموزشی نیز می بایست پس از تاًیید سازمان در مراکز فرهنگی فعالیت نمایند.

7-مسوول خانه فرهنگ می بایست اقدام به ارائه طرح های فصلی پیشنهادی برابر با اهداف وسیاست های سازمان بنماید وطرح های پیشنهادی را تا 15 ام آخرین ماه فصل به سازمان تحویل نماید.

8-مسئولین خانه های فرهنگ ملزم به اجرای طرح های ابلاغی از سوی سازمان بوده وپرداخت هر گونه هزینه اجرای طرح منوط به ارزیابی کمی وکیفی اجرای طرح باشد.(برابر با فرم ارزیابی)

9-مدیران خانه های فرهنگ می بایست گزارش فعالیت های مرکز مربوطه را حداکثر 24 ساعت پس از اجرا به روابط عمومی سازمان ارسال نمایند در غیر اینصورت منتج به کسب نمره منفی خواهد شد.

10-در صورت نیاز به اخذ هر گونه امکانات (عکاسی،تهیه خبر،لوازم وتجهیزات)در قالب فرم های تهیه شده به صورت مکتوب به سازمان ارسال نمایند ودر صورت وجود امکانات سازمان اقدام می نماید در غیر اینصورت تهیه موارد خواسته شده برعهده پیمانکار می باشد.

11-انجام هرگونه مصاحبه ،آگهی،رپرتاژ،تبلیغ و...ارائه مکالمه می بایست با هماهنگی سازمان انجام پذیرد.

12-حضور در جلسات،نشست ها،همایش ها که به عنوان مدیر خانه فرهنگ دعوت می گردند می بایست با هماهنگی سازمان صورت پذیرد.

13-در صورت نیاز به مکاتبه با ادارات ونهادها برای هماهنگی جهت اجرای طرح ها وبرنامه  واخذ مجوز های لازم می بایست از مجرای سازمان صورت پذیرد.

14-کلیه مسئولیت های الزام آور حقوقی جهت به کارگیری افراد در خانه های فرهنگ با پیمانکار می باشد وصرفاًصلاحیت فردی متصدیان مراکز فرهنگی می بایست از سوی سازمان تاًیید گردد.

15-مسوول حفاظت ونگهداری از اموال سازمان در خانه فرهنگ برابر با لیست اموال مدیر خانه فرهنگ بوده ودر صورت هرگونه سهل انگاری مسوول بوده وملزم به جبران وجایگزینی اموال می باشد.

16- رصد مستمر وضعیت مربوط به حوزه خانه فرهنگ در محله وگزارش به مدیر خانه های فرهنگ

17-آموزش،توانمند سازی وسامان دهی شبکه های مردمی

18-کوشش جهت انجام فعالیت های آموزشی ،راه اندازی کلاس های مختلف هنری و...جهت جذب مردم

19-پرداخت هرگونه یارانه ماهیانه به مسوولین خانه های فرهنگ (مراکز مشمول اخذ یارانه ماهیانه مشخص شده )بر اساس جدول ارزیابی عملکرد ماهیانه پس از تاًیید ناظر می باشد.

20-شهریه کلاس ها وکارگاهها براساس نرخ پیشنهادی خانه های فرهنگ پس از تصویب در شورای سازمان به صورت سالانه به مراکز اعلام خواهد شد.توضیح اینکه نرخ کلاس هاوکارگاهها بادر نظر گرفتن مشکلات  اقتصادی محلات واختصاص یارانه سازمانی تعیین می گردد.

21-کلیه فعالیت هایی که در خانه های فرهنگ صورت می گیرد می بایست در چارچوب ضوابط ومقررات سازمان و در راستای اهداف سازمان باشد.چنانچه در طول مدت فعالیت خلاف آن ثابت گردد.قرارداد به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد و پیمانکار ملزم به جبران ضرر وزیان آن به سازمان خواهد بود.

22-پرسنل شهرداری وسازمانهای تابعه پس از دریافت معرفی نامه از سازمان می توانند به صورت تخفیف (40درصد) از کلاس ها وسایرآموزش های خانه های فرهنگ استفاده نمایند.

23-کلیه مراجعین مددجوی کمیته امداد،سازمان بهزیستی،بنیاد شهید وامور ایثارگران وسایر افراد معرفی شده به تشخیص سازمان پس از معرفی از سوی سازمان می توانند از تخفیفات کلاس های خانه های فرهنگ استفاده نمایند.

24-تصمیم نهایی در خصوص انتخاب پیمانکار برای هر یک از خانه های فرهنگ با سازمان خواهد بود و پیمانکار موظف به پذیرش می باشد.

25-چنانچه سازمان در طول مدت قرارداد تشخیص دهد طرف قرارداد عملکرد مورد نظر و پویایی لازم را ندارد می تواند نسبت به فسخ قرارداد و جایگزینی فرد جدید اقدام نماید وپیمانکار حق هرگونه اقدامی را از خود سلب می نماید.

26-انجام هرگونه تبلیغات ،اطلاع رسانی می بایست پس از اخذ تاٌییدیه از سازمان انجام شود.

 1. شرح خدمات
 2. برگزاري مراسم ، مناسبت‌هاي مذهبي، ملي به منظور افزايش وحدت، همبستگي، انسجام و نوسازي معنوي جامعه
 3. انجام فعاليت‌هاي آموزشي براي دست‌يافتن به اهداف، اجراي سياست‌ها و ماموريت‌هاي سازمان و راه‌اندازي کلاسهای آموزشي و فرهنگي، اموزشهای شهروندي، سبک زندگي و مهارت‌ها

3.تعامل و همکاري هدفمند با هنرمندان و فرهيختگان متعهد و بهره‌گيري از توان و تخصص آنان در پيشبرد ماموريت‌ها و وظايف سازمان.

 1. اطلاع‌رساني و افزايش آگاهي‌هاي شهروندان به‌ويژه در خصوص مسايل ديني فرهنگ شهروندی و نيز حقوق و تکاليف شهروندي و کمک به خانواده‌ها در حل مسايل پيراموني زندگي آن‌ها.

5.ايجاد زمينه لازم براي توسعه مشارکت شهروندان در فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي ،اجتماعی وهنری       .

6 . ايجاد زمينه و فضاي مناسب براي حضور شهروندان و خانواده‌ها به‌ويژه جوانان در مراکز و برنامه‌هاي فرهنگي و فراهم‌سازي محيط مساعد براي رشد و تعالي فرهنگي آنان.

 1. 7. انجام مطالعات و پژوهش‌هاي لازم فرهنگي و اجتماعی در ارتباط با نيازهاي روزآمد شهرگرگان

8.اجراي طرح‌هاي غني‌سازي اوقات فراغت و کمک به افزايش روحيه نشاط و شادابي شهروندان با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي فرهنگي و هنري

 1. توليد محصولات، محتوا و آثار فاخر و ارزشمند فرهنگي و هنري با بهره‌گيري از مجموعه عوامل کارآمد به‌ويژه فن‌آوري‌هاي نوين.
 2. اجراي طرح‌هاي توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامي و قرآني با محوريت محافل، مجالس و هيئات مذهبي در محلات شهرگرگان.
 3. حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در سطح مساجد و اماکن مذهبي و توليد آثار فرهنگي و هنري مروج فرهنگ مسجد محوري در محله‌هاي شهر
 4. اجراي برنامه‌هاي جامع گرگان گردي، شناخت ميراث فرهنگي و معنوي گرگان و احيای هويت تاريخي شهر با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط

 

 1. محدوده اجرا:

محدوده اجرا فقط در محدوده رسمی خدمات شهری شهرداری گرگان خواهد بود.

 

 1. مدت زمان واگذاری:

مدت زمان بهره برداری ومدیریت مرکز یک سال خورشیدی است. در پایان مدت مذکور در صورت درخواست کارفرما گزارش عملکرد مورد نیاز به صورت مجلد به سازمان ارایه خواهد شد و حسب درخواست سازمان، توسط نماینده پیمانکار با نرم افزار پاورپوینت در تاریخ تعیین شده ارایه خواهد شد و تسویه حساب نهایی منوط به ارایه گزارش مذکور و تایید آن توسط کارفرماست.

 

 1. 8. نحوه نظارت بر حسن انجام تعهدات:

معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان ناظر بر حسن انجام کار خواهد بود و پیمانکار موظف به پاسخگویی به نظارت وارزیابی انجام شده می باشد. 

 

 

 

 1. تسلیم پیشنهادات:

دفترچه تکمیل شده فراخوان و سایر اسناد و مدارک پيشنهادی پس از تکميل توسط پيشنهاد دهنده بايد در یک پاكت به صورت مناسب بسته‌بندي و امضا (اشخاص حقیقی) و امضا و مهر (اشخاص حقوقی) شده كه روي آن نام، نشاني و تلفن تماس پيشنهاددهنده قيد گرديده است، تسليم دبیرخانه سازمان شده و رسيد دريافت شود.

 

10.زمان‌بندي برگزاري فراخوان:

 

رديف

موضوع

تاریخ / زمان / بازه زمانی

1

تاريخ انتشار فراخوان

27/8/98

2

مهلت دريافت اسناد

از27/8/98تا پایان وقت اداری6/9/98

3

مهلت ارسال پيشنهادها

تا پایان وقت اداری6/9/98

4

تاريخ بازگشايي پاكت‌ها

حداكثر 2 هفته پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادها

5

تاریخ اعلام نتیجه برندگان

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی پاکات

6

تاريخ مراجعه برای انجام امور اداری و عقد قرارداد

حداکثر 1 هفته پس از اعلام نتیجه برندگان

 


11.معيارهاي ارزيابي فني متقاضی

 

رديف

معيارها

وزن

زيرمعيار

امتياز

1

مديريت

25

روش مديريت و کنترل طرح ها و پروژه ها

5

طرح مديريت مخاطرات و ارائه ليست ريسک‌هاي اين پروژه

5

طرح مديريت پيکربندي مستندات و گزارشدهي

5

طرح کنترل و تضمين کيفيت

5

جدول زمانبندي کلان مطابق فرمت ارائه شده در پيوست و گانت چارت پروژه

5

2

کارکنان کليدي

25

نمودار ساختار سازماني پروژه و تخصص‌هاي موردنياز اين پروژه

5

صلاحيت عمومي و تخصصي مرتبط کارکنان کليدي

10

تجربيات کارکنان کليدي در پروژه‌هاي مشابه مطابق جدول ارائه شده

10

3

تجربيات مرتبط

25

تجربيات مرتبط با موضوع پروژه

5

ارتباطات فرهنگی 

5

مجوزها و گواهينامه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي

15

4

آموزش و انتقال فناوري

15

تجربه آموزش

15

5

پيشنهادهای اصلاحي

10

پيشنهاد دهنده درصورت داشتن نقطه نظرات و پيشنهادها اصلاحي لازم است آنها را در قالب زير ارائه نمايد:

- ذكر پيشنهادها و نقطه نظرات اصلاحي

- مزايا و لزوم انجام اين پيشنهادها

10

جمع

100

 

100

 

12.قالب گزارشات

به منظور ارایه و مستند سازي گزارش عملکردها و یا طرح های پیشنهادی، بهره از ابزار زیر الزامی است:

 

كاربرد

ابزار

تهيه گزارش‎هاي متني

Microsoft Word

ترسيم نمودارها و ماتریس‎ها

Microsoft Excel

جلسات ارايه گزارش

Microsoft PowerPoint

ارسال گزارشات (در صورت اعلام کارفرما)

پست الکترونیک

 

 

13.مشخصات پيشنهاد دهنده

الف. اشخاص حقوقی

نام موسسه / شركت:

تاريخ تاسيس:

نام مدیر/ مدير عامل:

 

نوع شركت: سهامي عام*        سهامي خاص*        با مسئوليت محدود*          ساير:

موضوع فعاليت شركت بر اساس اساسنامه:

آدرس دفتر مركزي:

تلفن دفتر مركزي:

فاكس دفتر مركزي:

آدرس وب سايت:

مشخصات فرد رابط (دارای امضای مجاز قانونی):

نام و نام خانوادگي:

سمت سازماني:

تلفن:

آدرس پست الكترونيكي:

 

ب. اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی:

شماره ملی:

آدرس محل سکونت:

شماره تلفن محل سکونت:

آدرس محل کار:

شماره تلفن محل کار:

آدرس پست الکترونیک:

شماره تلفن نزدیکترین افراد در مواقع ضروری:

 


 1. مشخصات افراد همکاران کلیدی پیشنهادی در خانه فرهنگ:

مشخصات افراد كليدي پیشنهادی همکاران جهت اداره امور خانه فرهنگ مربوطه را در جدول زير درج نماييد و رزومه آنها نيز ارایه گردد.

 

خلاصه رزومه کاری

مدرک تحصیلی

سمت پیشنهادی

کد ملی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

15.تجربيات مرتبط با موضوع پروژه

در اين قسمت، حداقل دو تجربه قبلي را كه موضوع آن با فراخوان حاضر مشابهت دارد معرفي كنيد. پروژه‌هايي را انتخاب كنيد كه امكان تماس با مسئولين آن و در صورت نياز بازديد از آن وجود داشته باشد. پيشنهاددهنده موظف است هماهنگي‌هاي لازم را براي تماس كارفرما با اين مشتريان به‌عمل آورد.

 

ردیف

عنوان تجربه

شرح مختصر از تجربه و سال آن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. فرم ارایه پیشنهاد:

 

الف. اشخاص حقوقی

 

 

اینجانب .................................................................... نماینده مجاز و قانونی و دارای امضای مجاز موسسه / شرکت .................................  به شماره ثبت ...............................  با مطالعه کامل شرایط واگذاری خانه های فرهنگ از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی در فراخوان حاضر و پدیرش کلیه شرایط مندرج در آن درخواست واگذاری اداره خانه فرهنگ ......................... واقع در .................................. را دارم.

مهر موسسه / شرکت

امضای نماینده قانونی موسسه / شرکت

تاریخ: 

 

الف. اشخاص حقیقی

 

 

اینجانب .................................................................... به شماره ملی ...............................  با مطالعه کامل شرایط واگذاری خانه های فرهنگ از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی در فراخوان حاضر و پدیرش کلیه شرایط مندرج در آن درخواست واگذاری اداره خانه فرهنگ ......................... واقع در .................................. را دارم.

نام و نام خانوادگی و امضای پیشنهاد دهنده:

تاریخ:


17. مدارک مورد نیاز:

کپی کارت ملی

 

کپی روی کارت ملی شخص حقیقی / کپی روی کارت ملی صاحب امضای مجاز برای اشخاص حقوقی

(لطفا فقط در این محل با چسب مایع چسبانده شود) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کپی پشت کارت ملی شخص حقیقی / کپی پشت کارت ملی صاحب امضای مجاز برای اشخاص حقوقی

 (لطفا فقط در این محل با چسب مایع چسبانده شود) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر مدارک مورد نیاز که می باید پیوست این فراخوان شود:

 

الف. اشخاص حقوقی (موسسه / شرکت و..):

آگهي مجوز رسمی موسسه / شرکت

تصویر روزنامه رسمي آخرین تغییرات موسسه / شرکت

تصویر اساسنامه شركت پيشنهاد دهنده.

تصوير مدارك مربوط به رتبه‌بندي از مراجع رسمی (در صورت وجود)

تصویر گواهی ثبت

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت