حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند.
امروز : سه شنبه, 21 اردیبهشت 1400

آگهی فراخوان (سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان)

 

                                                                                                                                       « آگهی فراخوان »

 

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد به استناد مصوبه شورای سازمان به شماره  19مورخ 20/8/98،مدیریت خانه های فرهنگ خود را طبق  آیین نامه معاملات شهرداری  از طریق آگهی فراخوان به افراد حقیقی وحقوقی دارای صلاحیت بمدت یکسال واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد الشرایط و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح می توانند از تاریخ 27 آبان 98 تا 6 آذر 98 به  امور مالی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به آدرس : گرگان – چهارراه گلها – خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) – جنب شهرداری منطقه یک ، یا به سایت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط فراخوان ،  اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 6 آذر 98 در پاکت لاک ومهـر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایند .

 

 

                                                                                                                                                        حسن افروشه

                                                                                                                              سرپرست سـازمـان فـرهنگـی،اجتماعی وورزشـی شهـرداری گـرگـان

 

 

                                              شمـاره تمـاس: 32160623-017 و32160622-017و32126120-017

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت