حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.
امروز : یکشنبه, 09 آذر 1399

آگهی مزایده عمومی تابلوهای لایت باکس دیواری

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به استناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری و مصـوبه 26 مورخ 98/12/5 شورای محترم سازمان در نظـر دارد  بهره برداری از تابلوهای لایت باکس دیواری (سی تی لایت ) محدوده شهر گرگان را برای مدت 36 ماه از طریق مزایده و برمبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید.

آگهی مزایده عمومی تابلوهای لایت باکس دیواری

 

 

 

ادامه مطلب

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت